Profil

Haron Hussain

Mann | Oslo, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

For å benytte meg av de språk kunnskapene jeg besitter. Samt gleden jeg får av å hjelpe andre. Jeg er født og oppvokst i Norge med foreldre som er fra Libanon.

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

Utdannelse:

Handelshøyskolen BI, Oslo

Bachelor Økonomi og forretningsjus

2015-2018