Profil

Idris Adam

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/4

Punktlighet 4/4

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: