Profil

Irina Kristensen

Kvinne

Mine språkkunnskaper

Norsk
Russisk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

441.6 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 1/1

Punktlighet 1/1

Prestasjoner

Profile completed

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Høgskolen i Oslo, Ingeniørutdanningen, Datalinjen., Oslo

høgskole ingeniør

1996-1999

Technological University of Moscow, Faculty of Metallurgy., Moskva

Sivilingeniør

1976-1981

Påbyggingsemner i tolking:

Påbygningsemner i Tolking i offentlig sektor

Fjerntolking

Flerkulturell forståelse i tolking

Tolke- og oversetterfagets historie

Tolkens kommunikative kompetanse

Tolking av monologer - hukommelse og notatteknikk

Simultantolking

Tolking fra skrift til tale