Profil

Isabel Teofanovic

| Kløfta, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 23 Sep 2019

Anmeldelser 6

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 6/6

Punktlighet 6/6

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: