Profil

Joanna Dyresen

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 27 Apr 2020

Anmeldelser 2

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: