Profil

. .

| Oslo, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

.

Prestasjoner

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

.

2013-2014