Profile

Kristin Hage

Female | Vinstra, Norway

My language skills

Native*
Dialect -
Dialect -
Accent -
Accent -

No formal qualification

Video 192 NOK

Phone 153.6 NOK

In-person 288 NOK

Video room 230.4 NOK

All prices are based on a 1 hour session

Reviews

Reviews from: 26 Jul 2019

Reviews 1

Favourites 1

Communication

Professionalism

Showed up 1/1

Punctuality 1/1

About

Har mastergrad i rettsvitenskap og semesteremne i juridisk engelsk. Har hatt spansk som førstespråk i dagligtale de siste 10 årene. Har jobbet ved både norsk og spansk advokatkontor i Spania. Får gode tilbakemeldinger på språklige ferdigheter innen spansk og norsk. Har jobbet som faglærer i rettslære og vikarlærer i spansk ved Vinstra Videregående Skole. Bor for tiden på Gran Canaria hvor jeg jobber som lærer ved norsk skole, samt at jeg tar oppdrag som tolk.

Interpretation methods:

  • Simultaneous interpretation
  • Consecutive interpretation

Interpretation types:

  • Video
  • Phone
  • Video room

Education:

Universitetet i Oslo Oslo

Mastergrad i rettsvitenskap

1996-2005