Profil

Kristin Hage

Kvinne | Vinstra, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Spansk

Ingen formelle kvalifikasjoner

153.6 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 2

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Om

Har mastergrad i rettsvitenskap og semesteremne i juridisk engelsk. Har hatt spansk som førstespråk i dagligtale de siste 10 årene. Har jobbet ved både norsk og spansk advokatkontor i Spania. Får gode tilbakemeldinger på språklige ferdigheter innen spansk og norsk. Har jobbet som faglærer i rettslære og vikarlærer i spansk ved Vinstra Videregående Skole. Bor for tiden på Gran Canaria hvor jeg jobber som lærer ved norsk skole, samt at jeg tar oppdrag som tolk.

Prestasjoner

Tolkemetoder:

  • Simultaneous interpretation
  • Consecutive interpretation

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Videorom

Utdannelse:

Universitetet i Oslo, Oslo

Mastergrad i rettsvitenskap

1996-2005