Profil
Letina Fessahaye

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 11 Jun 2020

Anmeldelser 29

Favoritter 4

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 29/29

Punktlighet 29/29

Prestasjoner

Videotest bestått

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: