Profil
Maher Abdel Sabour Abdel Wahab

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 151

Favoritter 21

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 147/151

Punktlighet 150/151

Prestasjoner

Akuttoppdrag

Profil fullført

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: