Profil

Mansour Vafa

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 10

Favoritter 3

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 9/10

Punktlighet 9/10

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: