Profil

Maria de Summer Brason

Kvinne | Hønefoss, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 10 Jun 2020

Anmeldelser 2

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Prestasjoner

Video test passed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: