Profil

Mariam Samimi

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Jeg har bestått Hero Tolks tospråkligtest for potensielle tolker og har gjennomført grunnleggende tolkeopplæring for å bli tolk. Jeg har også deltatt på utviklende kurs om tolking innen NAV. Jeg har vært engasjert som tolk på timesbasis i Hero Tolk AS siden februar 2012, og tolker på dari og farsi. Jeg har totalt utført 889 fremmøte og telefonoppdrag for Hero Tolk. Minne oppdrag har vært for alle typer offentlige etater, hovedsakelig for tolkebrukere i helsevesenet, barnevernet og NAV/flyktningkontor. Jeg er nøyaktig og profesjonell i mitt arbeid. Jeg er flink til å sette grenser, og er trygg og ryddig i sin rolle som tolk

Prestasjoner

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

Oslo Metropolitan Universitet

Velferdsviter

2012-2014

Oslo Metropolitan Universitet

Sykepleie

2016-2019