Profil

Maryam Abdi

| Moss, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Kurdisk (Sorani)

Ingen formelle kvalifikasjoner

232.8 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Persisk (Farsi)

Ingen formelle kvalifikasjoner

232.8 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Persisk (Dari)
(Dari)

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

232.8 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Min navn er Maryam abdi og bosatt i Moss. Jobbet som tolk i over 20 år. Jobbet på krisesentert i 25 år Min morsmål er Sorani ,tolke også på Farsi og Dari

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: