Profil

Menen Kebede Jernæs

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: