Profil

Mibrak Hailemichael

| Brumunddal, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 12 Nov 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 1/1

Punktlighet 1/1

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

  • Police
  • Child welfare
  • Politics and public policy
  • Social and welfare security systems
  • Education and teaching

Tolkemetoder:

Tolketyper: