Profil
Michel Rene Maurice Roux

Mann | Tromsø, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Fransk

(Nivå-4,5) Kategori E: Translatør/fagoversetter og kurs (TAO) eller Tospråktesten og kurs (TAO)

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 2

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Prestasjoner

Videotest bestått

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

Universitetet , Tromsø

Hovedfag i Geologi

1985-2003

Videregående skole helsearbeiderfaget, Tromsø

Helsefagarbeider

2008-2009