Profil

Mohamed Ali Farah

Mann | Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Somali

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Norsk
Arabisk

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 29 Apr 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

UIO, Oslo

Bachlor and Master

2015-2020