Profil

Mostafa Feilinezhad

Mine språkkunnskaper

Norsk
Persisk (Farsi)

Ingen formelle kvalifikasjoner

360 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Arabisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

360 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 9 Okt 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Har god erfaring med tolkning siden jeg ofte har brukt det i arbeid med flyktninger i både asylmottak, akuttmottak og skole. Snakker flytende arabisk, persisk, norsk og engelsk. Har ikke tatt noe formell tolkeutdanning men jeg har hatt god nytte av språkkompetansen innenfor arbeidslivet.

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

Høyskolen på Vestlandet, Sogndal

Bachelor i Sosiologi

2016-2019