Profil

Muzit Amanuel

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 2

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Prestasjoner

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: