Profil

Nadia Hasani

| Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Engelsk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

  • Simultaneous interpretation
  • Consecutive interpretation

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte
  • Videorom

Utdannelse:

OsloMet, Oslo

Tolkeutdanning

2017-2017