Profil

natchaseljestokken

Kvinne |Oslo, Norge

Mine språk

Morsmål*
Morsmål*
DialektVestlandet
Dialekt-
Aksent-
Aksent-

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm1494 NOK

Telefon720 NOK

Fremmøte900 NOK

Videorom1800 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Universitetet i Oslo (UIO) Oslo

Master i Rettsvitenskap (JUS)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)

EVU, Norsk som andrespråk

Universitet i Stavanger (UIS)

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter

2009-2010

Høyskolen på Vestlandet, Stord

EVU i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU),

2012-2017

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Haugesund,

Sykepleierutdanning,

2011-2014

Assumtion University, Bangkok, Thailand

Bachelor i økonomi og administrasjon

1992-1996

NHH Norwegian School of Economics, Bergen, Hordaland

«Translatøreksamen i Juridist Oversettelse"

2017-2018

Påbyggingsemner i tolking:

Innføringskurs i tolkens ansvarsområde (TAO) (kategori 5).