Profil

Noha Jindi

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/4

Punktlighet 3/4

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: