Profil

Omar Mahmoud Ibrahim Ahmad

Mann | Langhus, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

480 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

En ung mann som snakker Arabisk som morsmål på forskjellige dialekter.Fortiden jobber jeg i Easytranslate som tolk.

Prestasjoner

Profile completed

Kompetanseområder

  • Social and welfare security systems

Tolkemetoder:

  • Simultaneous interpretation
  • Consecutive interpretation

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte
  • Videorom

Utdannelse:

Oslo universitetet, Oslo

Norsk III 20 studiepoeng

2017-2017

Sirt Univesity, Sirt Libya

Bachelor

2002-2007

Påbyggingsemner i tolking:

Jeg har meldte meg i tolk kurs i Oslomet