Profil

Lian Thang Peter Sang

Mine språkkunnskaper

Norsk
Chin

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Burmesisk

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Engelsk
Burmesisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 3

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 3/3

Punktlighet 3/3

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

Universitet i Agder, Kristiansand

Master

2010-2012