Profil
Rahma Hassan Yola

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 15 Aug 2019

Anmeldelser 10

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 10/10

Punktlighet 8/10

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: