Profil

Rokaya Hossainali

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 31

Favoritter 8

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 31/31

Punktlighet 31/31

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: