Profil
Rosy Khenglawt

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 27 Feb 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Jeg er en 22 år gammel jente og tar en bachelorgrad i Psykologi i Kristiansand. Grunner til hvorfor jeg ønsker å være tolk er fordi jeg vil skape en bra kommunikasjon og unngå misforståelser slik at det blir en lettvint samtale.

Prestasjoner

Videotest bestått

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: