Profil

Saiqa Adil

| Fjerdingby, Norway

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 29 Apr 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

  • Health
  • Police
  • Child welfare
  • Mental Health
  • Social and welfare security systems
  • Education and teaching

Tolkemetoder:

  • Simultaneous interpretation
  • Consecutive interpretation

Tolketyper: