Profile

Samirs Askerovs

My language skills

Dialect -
Dialect -
Accent -
Accent -

No formal qualification

Dialect -
Dialect -
Accent -
Accent -

No formal qualification

Reviews

Reviews from: 26 Jul 2019

Reviews 0

Favourites 0

Communication

Professionalism

Showed up 0/0

Punctuality 0/0

About

Mastergrad i rettsvitenskap. I tillegg har jeg fordypning i EØS –rett og Økonomistyring. Jeg har i mange år bodd i Tyskland hvor jeg har tilegnet meg bred regnskaps- og juridisk saksbehandlings erfaring. I Tyskland jobbet jeg for en internasjonal forening som opererte både i Tyskland og Latvia. I Norge har jeg hatt i et flere advokatfirmaene hvor jeg jobbet med regnskap, saksbehandling, juridiske problemstillingene osv. For meg er veldig viktig å utvikle kompetanse i riktige fagmiljø også bidra med egen erfaring og initiativ. Har erfaring å jobbe med mennesker som foredragsholder og dette er noe jeg liker å gjøre. Jeg har siden jeg var 11 år gammel drevet med kampsport. Jeg er fortsatt aktiv utøver, og er i tillegg dommer og varamedlem i Norges Kickboksing Forbund. Som person er jeg, noe som også sporten min har bidratt til å forsterke, strukturert og målrettet. Jeg behersker fem språk og jeg er vant til å jobbe i internasjonale miljøer, og er vant til å omgås mennesker fra ulike steder og fra ulike kulturer. Behersker Latvisk, Norsk, Tysk, Russisk, Engelsk og Ukrainsk språk.

Education:

UNIVERSITETET I LATVIA RIGA

MASTER I JUSS

2003-2009