Profil

Samirs Askerovs

| Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Russisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Latvisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Mastergrad i rettsvitenskap. I tillegg har jeg fordypning i EØS –rett og Økonomistyring. Jeg har i mange år bodd i Tyskland hvor jeg har tilegnet meg bred regnskaps- og juridisk saksbehandlings erfaring. I Tyskland jobbet jeg for en internasjonal forening som opererte både i Tyskland og Latvia. I Norge har jeg hatt i et flere advokatfirmaene hvor jeg jobbet med regnskap, saksbehandling, juridiske problemstillingene osv. For meg er veldig viktig å utvikle kompetanse i riktige fagmiljø også bidra med egen erfaring og initiativ. Har erfaring å jobbe med mennesker som foredragsholder og dette er noe jeg liker å gjøre. Jeg har siden jeg var 11 år gammel drevet med kampsport. Jeg er fortsatt aktiv utøver, og er i tillegg dommer og varamedlem i Norges Kickboksing Forbund. Som person er jeg, noe som også sporten min har bidratt til å forsterke, strukturert og målrettet. Jeg behersker fem språk og jeg er vant til å jobbe i internasjonale miljøer, og er vant til å omgås mennesker fra ulike steder og fra ulike kulturer. Behersker Latvisk, Norsk, Tysk, Russisk, Engelsk og Ukrainsk språk.

Prestasjoner

Kompetanseområder

  • Police
  • Private sector
  • Judiciary
  • Social and welfare security systems
  • Immigration management

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

UNIVERSITETET I LATVIA, RIGA

MASTER I JUSS

2003-2009