Profil

Sayde Saliba Bjørge

Kvinne | Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk
(Libanesisk, Syrisk, Sudansk, Iraks, Marokkansk, Palestinisk, Emirater, Kuwait, Algérie, Yemen, )

Ingen formelle kvalifikasjoner

232.8 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 4 Aug 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: