Profil

Seif Zakaria

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 6

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 6/6

Punktlighet 6/6

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

On demand assignments

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: