Profil

Sezgin Can

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 29 Apr 2020

Anmeldelser 5

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 5/5

Punktlighet 5/5

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: