Profil

Shem Feka

Mann | Sarpsborg, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Albansk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

816 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Video test passed

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Sosionom utdanning, Høgskolen i Oslo

Bachelor

1996-2000

Videreutdanning i rusforebyggende arbeid, Høgskolen i Narvik

Cand mag. 60 stp

2003-2005

Videreutdanning i Tverrfaglig Veiledning, Høgskolen i Narvik

Cand mag 30 stp.

2010-2011

Påbyggingsemner i tolking:

Tolkekurs på Høgskolen i Volda

6mnd