Profil

Souzan Al-khzaay

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 4/4

Punktlighet 4/4

Prestasjoner

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: