Profil

Suad Abdi

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 10

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 9/10

Punktlighet 8/10

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: