Profil

Sulafa Esmail

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 5

Favoritter 6

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 5/5

Punktlighet 5/5

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: