Profil

Sulafa Esmail

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 17

Favoritter 8

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 17/17

Punktlighet 17/17

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: