Profil

Thomas Czanik

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 6

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 6/6

Punktlighet 6/6

Prestasjoner

Video test passed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: