Profil
Toma Maciulyte

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 8 Jun 2020

Anmeldelser 4

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 4/4

Punktlighet 4/4

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: