Profil

zahra elabbassi

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 2

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Prestasjoner

On demand assignments

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: