Profil

Julie Bratteng

Kvinne

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

  • Health
  • Mental Health
  • Education and teaching

Tolkemetoder:

Tolketyper: