Profil
Julie Bratteng

Kvinne

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Kompetanseområder

  • Helse
  • Psykisk helse
  • Utdanning og undervisning

Tolkemetoder:

Tolketyper: