Profil

BassamQadan

Mann | Fredrikstad, Norge

Mine språk

Dialekt-
Dialekt-
Aksent-
Aksent-

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm650 NOK

Telefon480 NOK

Fremmøte650 NOK

Videorom650 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Jeg er opprinnelig fra Jordan, bor i Norge siden 2002. Gjennom min utdanning Tolking i offentlig sektor i Høgskolen i Oslo og Akershus, har jeg fått en praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget som kvalifisert meg på tolking av institusjonelle samtaler i norsk offentlig sektor, der tolking gjør tjenestemenn og andre fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre partene i saker med språkbarriere. Tolkeyrket krever svært gode språkferdigheter i både norsk og tolkespråket, bred allmennkunnskap, fleksibilitet, tolketekniske ferdigheter og bevissthet om etiske retningslinjer. Med bakgrunn i arbeidsområder som bussjåfør, skole assistent, servicemedarbeider og andre miljøer med hektisk aktivitet, har jeg fått vist at jeg har serviceinnstilling og evne til å stå på og ta i et ekstra tak. Gjennom mine ordinære arbeid og mitt frivillige arbeid i Redd Barna, og med mange seminarer og møter har jeg fått gode erfaringer med å gi god service, nøyaktighet og evne til å samarbeide.

Kompetanseområder

  • Health
  • Private sector
  • Education and teaching

Tolkemetoder:

  • Simultaneous interpretation
  • Consecutive interpretation

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte
  • Videorom

Utdannelse:

Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo

Tolking i offentlig sektor

2017-2017

Fredrikstad II videregående skole Fredrikstad

Generell studiekompetanse Vg3

2009-2010

Philadelphia University Jordan

Grunn kurs/ Mekanisk ingeniør

1994-1995

National College Jordan

Fagbrev/ kjøle og mekanisk utdanning

1987-1989

Folkeuniversitetet i Bergen Oslo

Norsk språktest/ Bergenstest

2009-2009

Universitetet i Tromsø Tromsø

Trinn III-norskkurs/ norsk for utlendinger

2004-2005

Påbyggingsemner i tolking:

--- - Tolking i offentlig sektor Jan. 2017- d.d./ Høgskolen i Oslo og Akershus

Sjekk tilgjengelighet

MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Bestill tolkeoppdrag på den valgte dagen

Starttid*

Starttid*

Varighet*

Varighet*