Bassam Qadan

male

Fredrikstad, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 650 NOK

Telefon 480 NOK

Fremmøte 650 NOK

Stillerom 650 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Jeg er opprinnelig fra Jordan, bor i Norge siden 2002. Gjennom min utdanning Tolking i offentlig sektor i Høgskolen i Oslo og Akershus, har jeg fått en praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget som kvalifisert meg på tolking av institusjonelle samtaler i norsk offentlig sektor, der tolking gjør tjenestemenn og andre fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre partene i saker med språkbarriere. Tolkeyrket krever svært gode språkferdigheter i både norsk og tolkespråket, bred allmennkunnskap, fleksibilitet, tolketekniske ferdigheter og bevissthet om etiske retningslinjer. Med bakgrunn i arbeidsområder som bussjåfør, skole assistent, servicemedarbeider og andre miljøer med hektisk aktivitet, har jeg fått vist at jeg har serviceinnstilling og evne til å stå på og ta i et ekstra tak. Gjennom mine ordinære arbeid og mitt frivillige arbeid i Redd Barna, og med mange seminarer og møter har jeg fått gode erfaringer med å gi god service, nøyaktighet og evne til å samarbeide.

Aktuelle fagområder:

  • Utdanning og undervisning
  • Privat næringsliv
  • Helse

Tolkemetoder:

  • Simultantolking
  • Konsekutivtolking

Tolketyper:

  • Skjermoppdrag
  • Telefonoppdrag
  • Fremmøte

Utdannelse:

Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo

Tolking i offentlig sektor

2017 - 2017

Fredrikstad II videregående skole Fredrikstad

Generell studiekompetanse Vg3

2009 - 2010

Philadelphia University Jordan

Grunn kurs/ Mekanisk ingeniør

1994 - 1995

National College Jordan

Fagbrev/ kjøle og mekanisk utdanning

1987 - 1989

Folkeuniversitetet i Bergen Oslo

Norsk språktest/ Bergenstest

2009 - 2009

Universitetet i Tromsø Tromsø

Trinn III-norskkurs/ norsk for utlendinger

2004 - 2005

Påbyggingsemner i tolking:

Tolking i offentlig sektor Jan. 2017- d.d./ Høgskolen i Oslo og Akershus

3688 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!