Bassam Qadan

male

Fredrikstad, Norge

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Video 650 NOK

Phone 480 NOK

In person 650 NOK

Hub 650 NOK

All prices are based on a 1 hour session

About

Jeg er opprinnelig fra Jordan, bor i Norge siden 2002. Gjennom min utdanning Tolking i offentlig sektor i Høgskolen i Oslo og Akershus, har jeg fått en praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget som kvalifisert meg på tolking av institusjonelle samtaler i norsk offentlig sektor, der tolking gjør tjenestemenn og andre fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre partene i saker med språkbarriere. Tolkeyrket krever svært gode språkferdigheter i både norsk og tolkespråket, bred allmennkunnskap, fleksibilitet, tolketekniske ferdigheter og bevissthet om etiske retningslinjer. Med bakgrunn i arbeidsområder som bussjåfør, skole assistent, servicemedarbeider og andre miljøer med hektisk aktivitet, har jeg fått vist at jeg har serviceinnstilling og evne til å stå på og ta i et ekstra tak. Gjennom mine ordinære arbeid og mitt frivillige arbeid i Redd Barna, og med mange seminarer og møter har jeg fått gode erfaringer med å gi god service, nøyaktighet og evne til å samarbeide.

Areas of expertise:

  • Utdanning og undervisning
  • Privat næringsliv
  • Helse

Interpretation methods:

  • Simultantolking
  • Konsekutivtolking

Interpretation types:

  • Video Assignment
  • Phone Assignment
  • In Person Assignment
  • Video Room Assignment

Education:

Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo

Tolking i offentlig sektor

2017 - 2017

Fredrikstad II videregående skole Fredrikstad

Generell studiekompetanse Vg3

2009 - 2010

Philadelphia University Jordan

Grunn kurs/ Mekanisk ingeniør

1994 - 1995

National College Jordan

Fagbrev/ kjøle og mekanisk utdanning

1987 - 1989

Folkeuniversitetet i Bergen Oslo

Norsk språktest/ Bergenstest

2009 - 2009

Universitetet i Tromsø Tromsø

Trinn III-norskkurs/ norsk for utlendinger

2004 - 2005

Additional interpretation courses:

Tolking i offentlig sektor Jan. 2017- d.d./ Høgskolen i Oslo og Akershus

3688 hours

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!