Abdirashid Hirsi

male

oslo, norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Skjerm 350 NOK

Telefon 280 NOK

Fremmøte 465 NOK

Stillerom 372 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Ganske ærlig og klar til å hjelpe ved å tilrettelegge kommunikasjonen mellom partene. jeg har veldig mye generell samfunnskompetanse og kan begi meg i de fleste områder innenfor tolking, jeg er opptatt med å følge de etiske retningslinjene innenfor tolking. bare å ta kontakt :)

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

universitetet i sørøst Norge Drammen

bacheler

2016 - 2017

høgskolen i Molde Oslo

Ett års studium

2015 - 2016

Påbyggingsemner i tolking:

tospråk testen

tolkens rettningslinjer

generell tolkeopplæring

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!