Abdirashid Hirsi

male

oslo, norge

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Video 350 NOK

Phone 280 NOK

In person 465 NOK

Hub 372 NOK

All prices are based on a 1 hour session

About

Ganske ærlig og klar til å hjelpe ved å tilrettelegge kommunikasjonen mellom partene. jeg har veldig mye generell samfunnskompetanse og kan begi meg i de fleste områder innenfor tolking, jeg er opptatt med å følge de etiske retningslinjene innenfor tolking. bare å ta kontakt :)

Areas of expertise:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Interpretation methods:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Interpretation types:

 • Video Assignment
 • Phone Assignment
 • In Person Assignment
 • Video Room Assignment

Education:

universitetet i sørøst Norge Drammen

bacheler

2016 - 2017

høgskolen i Molde Oslo

Ett års studium

2015 - 2016

Additional interpretation courses:

tospråk testen

tolkens rettningslinjer

generell tolkeopplæring

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!