Anastasia OLSBØ

female

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 816 NOK

Telefon 816 NOK

Fremmøte 816 NOK

Stillerom 816 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 816 NOK

Telefon 816 NOK

Fremmøte 816 NOK

Stillerom 816 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Kriminalomsorg
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Høgskolen i Volda Volda

Bachelor

2001 - 2005

Påbyggingsemner i tolking:

Tolkens kommunikative kompetansen

Flerkulturell forståelse i tolking

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!