Anh Hoang Gia Nguyen

male

Brumunddal, Norge

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Video 310 NOK

Phone 248 NOK

In person 465 NOK

Hub 372 NOK

All prices are based on a 1 hour session

About

Jeg har vært som lærer og tolk i nesten 30 år. Jeg har ca. 1000 tolketimer hvert år

Areas of expertise:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Interpretation methods:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Interpretation types:

 • Video Assignment
 • Phone Assignment
 • In Person Assignment
 • Video Room Assignment

Education:

Pedagogisk universitet Vietnam

Lektor i matematikk

1980 -

Additional interpretation courses:

Forskjelle kurs som har med språk å gjøre

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!