Azad Tufeek

male

Fyllingsdalen, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: Bokmål
Dialekt: irakisk
Aksent: -
Aksent: Klasisk arabisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 310 NOK

Telefon 248 NOK

Fremmøte 465 NOK

Stillerom 400 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 300 NOK

Telefon 248 NOK

Fremmøte 465 NOK

Stillerom 400 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 300 NOK

Telefon 248 NOK

Fremmøte 465 NOK

Stillerom 400 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Jeg er voksen mann opprinlig kommer fra Irak og har bodd i Norge siden 1999. Språkkunnskap mitt jeg har godkunnskap i noersk, arabisk og kurdisk sorany er morsmålet mitt. jeg kan itillegg godt forstår og snakke kurdisk badiny og. Utdanning; har jeg bachelor i adminsrasjon og økonomi fra Universitetet i Baghdad ferdig utdannet 1993 og den er godkjent fra Nokut. I Norge har jeg bachelor i byggfag-byggingeiør fra Høgskulen i Bergen ferdig utdannet 2016.

Aktuelle fagområder:

  • Utlendingsforvaltning
  • Utdanning og undervisning
  • Sosial- og trygdevesen
  • Privat næringsliv
  • Barnevern
  • Politi
  • Helse

Tolkemetoder:

  • Konsekutivtolking

Tolketyper:

  • Telefonoppdrag
  • Fremmøte

Utdannelse:

Høgskulen i Bergen- Bergen

Bachelor i byggfag-Byggingeniør

2013 - 2016

Universitetet i Baghdad- Baghdad

Bachelor i administrasjon og økonomi

1987 - 1993

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!