Bruno Metz

male

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning

Skjerm 816 NOK

Telefon 816 NOK

Fremmøte 816 NOK

Stillerom 816 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Université de Strasbourg Strasbourg, France

Licence

1972 - 1976

Universitetet i Oslo Oslo

Adjunkt

1976 -

BI Oslo

Bedriftsøkonom

1988 - 1989

NHH Bergen

Statsautorisert translatør norsk-fransk-norsk

1983 -

HiO Oslo

Statsautorisert tolk fransk

2007 - 2007

Påbyggingsemner i tolking:

tolking i offentlig sektor

tolking i rettsmøter

3000 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!