Chanden Dhirad

female

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

*Morsmål
Dialekt: alle
Dialekt: Indisk/pakistansk
Aksent: -
Aksent: indisk/pakistansk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 750 NOK

Stillerom 750 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 750 NOK

Stillerom 750 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 750 NOK

Stillerom 750 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Tolketyper:

  • Skjermoppdrag
  • Telefonoppdrag
  • Fremmøte
  • Videoromsoppdrag

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!