Danae Lucia Ferri

female

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Om

Gresk, spansk, engelsk og norsk tolk og oversetter, pedagog og musikker. Jeg har mastergrad i Konferansetolking fra Universitetet på Kypros, der jeg studerte med stipendiater fra Europakommisjonens generaldirektoratet for tolking og fra Statens stipendiats instituttet i Hellas. Jeg er interessert i kultur og kommunikasjon, som jeg studerer ved Universitetet i Oslo.

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Universitetet i Athen Hellas

Bachelorgrad (4-års) i spansk språk, filologi, og pedagogikk

1999 - 2003

Universitetet i Granada Spania

Erasmus student i Spansk språk, filologi, og pedagogikk

2001 - 2002

OsloMet (Høgskolen i Oslo og Akershus) Norge

Enkeltemne på mastergradsnivå i Interkulturell kommunikasjon

2015 - 2016

Universitetet i Oslo Norge

Årsenhet i Sosiologi

2016 - 2017

Universitetet på Kypros

Mastergrad i Konferansetolking (gresk, engelsk og spansk)

2005 - 2006

Universitetet i Athen Hellas

Masterstudier (1. år) i Oversettelse og translatologi (spansk, gresk)

2004 - 2005

Universitetet i Oslo Norge

Bachelor i Kultur og kommunikasjon

2017 - 2018

Påbyggingsemner i tolking:

Tolkens ansvarsområde (TAO)

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!