Diyar Marouf

male

Trondheim, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 460 NOK

Telefon 400 NOK

Fremmøte 690 NOK

Stillerom 552 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 460 NOK

Telefon 368 NOK

Fremmøte 690 NOK

Stillerom 552 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 300 NOK

Telefon 350 NOK

Fremmøte 400 NOK

Stillerom 400 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Jeg har mastergrad i ledelse, Master of Public Administration. Jeg har bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU, en del emner i rådgivning, motiverende intervju (MI) 30 studiepoeng, årsstudium i ledelse og personalarbeid fra HINT 60 Studiepoeng, Tolkeutdanning fra HIOA og tolking i retts- og nemdsmøter.

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Påbyggingsemner i tolking:

Tolking i retts-og nemndmøter (15 studiepoeng)

7000 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!