Elechi Agbi

male

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 690 NOK

Stillerom 552 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 500 NOK

Stillerom 500 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Allsidig tolk

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Handelshøyskolen BI Oslo

Siviløkonom

1996 - 2000

Høyskolen i Oslo og Akershus Oslo

tolkeutdanning

2007 - 2008

Høyskolen i Oslo og Akershus Oslo

Master International Social Welfare and Health Policy

2015 - 2017

2500 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!